Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i dotyczyć wolnego przesyłania takich danych oraz uchylania przepisów 95/46 / WE (RODO), informujemy o tym, w jaki sposób korzystać z danych Państwa danych osobowych. 
 
 
Użytkownikowi przysługują prawa dostępu do treści jego danych oraz możliwość ich poprawiania, sprostowania oraz ograniczenia lub zaprzestania ich użycia.
 
1. Administratorem danych osobowych jest GRANT PARTNER SP ZOO, ul. Olszówka 123, 43-309 Bielsko-Biała, KRS 0000735088, REGON 380420874, NIP 5472202937.
 
2. Z administratorem można kontaktować się z pisemnym, za pomocą poczty tradycyjnej na adresie powyżej powyżej w pkt 1, albo za pomocą poczty elektronicznej kierowanej na adres: biuro [at] grant-partner.pl.
 
3. Państwa dane osobowe przetwarzane są na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w wymaganym
zakresie stosowanym z prawnymi uzasadnionymi interesami realizowanymi przez Administratora;
 
4. Prawnie uzasadnione interesy objęte przez Administratora polegają na wykonywaniu zobowiązań
z umów zawieranych i kontraktów, jak również oferowanie sprzedaży produktów i usług;
 
5. Państwa dane osobowe przetwarzane są ręcznie oraz automatycznie dostępne
pełne przygotowanie przed nieuprawionym udziałem osób;
 
6. Administrator przetwarza Państwa dane osobowe bez zgody w zakresie,
w jakim są one udostępniane przez źródła ogólnodostępne tj. m.in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego (KRS) czy Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CeiDG);
 
7. Państwa dane nie są udostępniane podmiotom innym niż uprawiane na mocy przepisów prawa;
 
8. Państwa dane nie są używane w jakiejkolwiek organizacji i instytucji finansowej; 
Administrator dokłada wszelkich starań, aby uzyskać dane objęte osobowymi środkami stosowanymi,
zintegrowane i organizacyjne zabezpieczenie przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem,
przypadkową utratą, zmianą, nieuprawionym ujawnieniem, obsługiwanymi czy obsługiwanymi,
zgodnie ze obowiązującymi przepisami
 
 
W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych usługiuje 
Mamy prawo do:
 
zarządza od Administratora dostępu do Państwa danych osobowych,
 
przekazywane od Administratora sprostowania Państwa danych osobowych,
 
podlega od Administratora usunięciu Państwa danych osobowych,
 
objęte od Administratora ograniczenia przekazywania Państwa danych osobowych,
 
przekazane sprzeciwu wobec zastosowania Państwa danych osobowych,
 
cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, które nie czyni 
 
bezskutecznego lub bezprawnego pobierania tych danych przed cofnięciem zgody,
 
przekazywanie danych osobowych,
 
przekazane wnioski do uzgodnionego nadzoru.
 
ZAKRES DOSTĘPNY 1 i 2. 
 
 
Polityka plików cookies
1. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 
3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
 
4. Pliki cookies wykorzystywane są w celu: 
 
dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb; 
 
tworzenia anonimowych statystyk za pośrednictwem Google Analytics (administrator cookies: Google Inc z siedzibą w USA), które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości; 
utrzymanie sesji Użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
 
5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”  (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 
6. W ramach Serwisu stosowane są następujące rodzaje plików cookies: 
 
„niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu,
 
np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania
 
w ramach Serwisu; 
 
pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisu; 
 
„wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania
 
ze stron internetowych Serwisu; 
 
„funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu,
 
z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.; 
 
zewnętrzne pliki cookies, potrzebne do wyświetlenia Map Google czy Likebox’a Facebooka (administrator cookies:
Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii)
 
7. W wielu przypadkach przeglądarka internetowa domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
 
Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne  są w ustawieniach przeglądarki internetowej. 
 
8. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności (np. wyświetlenie Map Google) dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 
9. Więcej informacji na temat plików cookie obsługujących jest pod usługą http://wszystkoociasteczkach.pl/ lub w sekcjach „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej. 
W powyższej polityce plików cookies wykorzystano fragmenty danych porównawczych, chronione prawa autorskie, które oferuje IAB Polska. 
Źródło: http://wszystkoociasteczkach.pl/